Pertandingan Robotik Peringkat Negeri

Pertandingan Robotik Peringkat Negeri

Pasukan Robotik SMKTP telah menyertai Pertandingan Robotitik Peringkat Negeri

yang berlangsung di USM pada 20,21/8/2014.

Sekolah telah mendapat Naib Johan bagi kategori Menengah Atas dan tempat yang ke-lima

bagi kategori Menengah atas.

Pemenang-pemenang:

Naib Johan kategori Menengah Atas

1. Koh Tzi Gang 4SN1

2. Khoy Jun Hui  4SN1

 

Tempat ke-lima Kategori Menengah Rendah

1. Wong Yin Khye

2. Low Jian Yuan

3. Chiristine Lim shuet Yee