LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 3- Dialog Prestasi 1

LDP 3- Dialog Prestasi 1

Tarikh: 14 Mac 2015

Tempat: Bilik Ilham

Dialog prestasi melibatkan guru-guru berikut membentangkan tugas masing-masing:

1. En Choo Seng Hwa (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

2. En Kong Weng Cheong (Ketua Bidang Teknik dan Vokasional)

3. Pn Mek Kandar ( Ketua Panitia Bahasa Melayu)

4. En Ananthan (Kaunselor)

5. Pn Noor Fazilah (Guru Media )

6. Pn Aminah  (Ketua Panitia Pendidikan Moral)