PROGRAM SAINTIS MUDA

PROGRAM SAINTIS MUDA 

SEMPENA MINGGU SAINS DAN TEKNOLOGI

TARIKH: 5 APRIL 2016

GURU BERTUGAS: PN LOO AI GET DAN PN OOI HOOI SEE