PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ABAD 21

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ABAD 21.

Tahun 2017 merupakan tahun bermulanya pembelajaran dan pengajaran Abad 21. Bermula dengan susunan kerusi meja, sudut-sudut untuk hasil kerja, penglibatan pelajar yang lebih banyak dalam aktivit pembelajaran dan guru yang bertindak sebagai fasilitator. Pedagogi yang digunakan akan ditingkatkan kualitinya dari semasa ke semasa, sesuai dengan peredaran teknologi yang semakin membangun.