BANTUAN AWAL KHAS PERSEKOLAHAN

Program Bantuan Awal Khas Persekolahan telah dilaksanakan pada 27 Februari 2018. Bantuan telah disenarai pendekkan untuk pelajar yang layak mengikut syarat=syarat yang ditetapkan.