PERTANDINGAN PONGGAL

Pertandingan Ponggal di adakan diperingkat sekolah pada 26 MAC 2018. Pertandingan melibat pelajar-pelajar dan dihakimi oleh barisan pentadbir. Pertandingan dijalankan berhampiran dewan terbuka.