MAJLIS PELANCARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL BARU

MAJLIS PELANCARAN MATA PELAJARAN BARU MPV

Perasmian majlis ini diadakan pada 9 MAC 2018 di BIlik Transformasi. Subjek baru yang diperkenalkan ialah Mechatronic dan Dandanan Rambut dan Persolekan.