PROGRAM MENTOR MENTEE KALI PERTAMA 2018

PROGRAM MENTOR MENTEE KALI PERTAMA 2018

Program Mentor Mentee akan diadakan 4 kali setahun melibatkan semua guru dan pelajar sebagai Mentee. Aktiviti yang diadakan termasuklah mengenali peribadi pelajar dengan lebih dekat, berbincang masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar, mengadakan soal selidik potensi diri dan berbagai lagi.