KURSUS PEMANTAPAN PROGRAM SKPMG2

KURSUS PEMANTAPAN PROGRAMĀ  SKPMG2 BERSAMA NAZIR

Kursus mengenai perincian di dalam SKPMG2 oleh pihak Nazir di adakan dibilik mesyuarat bermula pukul 8.30 hingga 12.30 melibatkan pentadbir sekolah dan jawatankuasa yang terlibat. Kursus diadakan pada 9 MAC 2018 melibatkan pentadbir sekolah dan jawatankuasa yang terlibat.