Guru Bertugas

Guru Bertugas Mingguan dari 1 Oktober – 5 Oktober 2012.

Guru Bertugas Sesi Pagi

  Encik Poh Swee Poe

 Encik Ridhwan

Cik Lechimi

Guru Bertugas Sesi Petang

Puan Saw Siew Kim

Cik Hazihan