PAMERAN BUKU DAN KEPENGGUNAAN

PAMERAN BUKU DAN KEPENGGUNAAN

Sebuah Pameran Buku dan Kepenggunaan di bawah anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling telah diadakan pada 5 dan 6 APRIL 2018, bertempat di Dewan Terbuka. Semua pelajar diberi peluang mengunjungi pameran tersebut mengikut jadual yang ditetapkan.