TAKLIMAT PENTAKSIRAN SEJARAH PT3

TAKLIMAT PENTAKSIRAN SEJARAH PT3

Taklimat ini diadakan di Bilik Ilham pada 23 April 2018. Taklimat diadakan mengikut jadual yang disusun. Guru yang mengendalikan taklimat ialah Cikgu Mahaletchumi, Cikgu Afizan dan Cikgu Ny Yan Yin.