Kejohanan Olahraga Kali ke 17 2019

Kejohanan Olahraga dilaksanakan pada tarikh 27 April 2019.Kejohanan berlaku dengan sangat meriah.