Perhatian kpd calon SPM 2018

Perhatian kpd calon SPM 2018
Calon boleh mengambil sijil asal SPM di sekolah mulai 12 Nov 2019 pada waktu bekerja daripada kerani.
(No telefon sekolah :04-5872758)