Panduan Susunan Kedudukan Pelajar Dalam Tingkatan

Penyusunan Kedudukan Peperiksaan dan Ujian

 


A) Cara menyusun Kedudukan Dalam Kelas/ Tingkatan bagi Tingkatan Menengah Atas (Tingkatan 4 &5)

 

• Pelajar dibahagi kepada 3 Kumpulan :

Kumpulan 1: Sekurang-kurangnya BM 8E (lulus)

Kumpulan 2: BM gagal tetapi ada subjek lulus

Kumpulan 3: Semua subjek gagal

 

• Pelajar disusun mengikut gred purata (GP) diikuti markah purata dan markah BM bagi kumpulan1 diikuti kumpulan 2 dan seterusnya kumpulan 3.

 

 

B) Cara menyusun Kedudukan Dalam Kelas/ Tingkatan bagi Tingkatan

Menengah Rendah (Kelas Peralihan, Tingkatan 1, Tingkatan 2 & Tingkatan 3)

 

• Pelajar dibahagi kepada 2 kumpulan:

Kumpulan 1: Pelajar yang dapat semua subjek Minimum D (lulus)

Kumpulan 2: Pelajar tidak dapat semua minimum D

• Pelajar disusun mengikut Gred Purata (GP), markah purata diikuti markah BM bagi kumpulan 1 diikuti kumpulan 2.