Makluman terkini SPPBS

Makluman kepadu semua guru Tingkatan 1 dan 2,

Kemasukan prestasi SPPBS bagi mata pelajaran berikut ditangguhkan sehingga April 2013:

Kemahiran Hidup Bersepadu

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Mohon guru-guru TIDAK memasukkan prestasi pelajar sehingga dimaklumkan