Pembetulan Jadual Waktu Tingkatan 5 – 20 Mei 2013

Berikut merupakan perubahan dalam jadual waktu PPT Tingkatan 5 pada hari Isnin, 20 Mei 2013.

20/5/13 7.50 -10.20 Physics 2 2 jam 30 minit
ISNIN 7.50 -10.20 PSV 2 2 jam 30 minit
10.25 – 10.45 Rehat 20 minit
10.50 -12.05 Physics 1 1 jam 15 minit
11.00 – 1.30 Prinsip Perakaunan 2 2 jam 30 minit
12.10 – 1.40 Physics 3 1 jam 30 minit