MAKLUMAN UNTUK DATA MURID SMM.

Makluman kepada semua GURU TINGKATAN.

Sila kemaskini data murid yang terkini dengan Aplikasi Sistem Maklumat Murid (SMM) sehingga tarikh 30 Jun 2013.

Data murid yang dikemaskini dengan komputer sendiri wajib email kepada gurudata77@gmail.com sebelum atau pada 30 Jun 2013.

Data akan dikutip pada 1 JULAI 2013 untuk dihantar ke JPN Pulau Pinang.

 

/Guru Data

17 Jun 2013