Peringatan UK 2 dan Peperiksaan Percubaan PMR

           

 

UJIAN KEMAJUAN 2                             PEP. PERCUBAAN PMR
31/7/2013 – 3/8/2013 29/7/2013 – 3/8/2013

 

PERINGATAN !!

 

 1. Tarikh akhir serah kertas soalan ke pejabat untuk dicetak:

 

2 minggusebelum hari peperiksaan bagi subjek berkenaan.
 1. Tarikh akhir kertas soalan dimasukkan ke dalam Bilik Peperiksaan:

 

3 harisebelum hari peperiksaan bagi subjek berkenaan. 
 1. Semua kertas soalan perlu DIBUNGKUS mengikut kelas.
 2. Percubaan PMR: Bungkus soalan mengikut enrolmen yang disediakan.
 3. Guru dikehendaki mengisi buku log selepas memasukkan kertas soalan ke dalam bilik peperiksaan.
 4. Panduan pengendalian/pengawasan Peperiksaan dalam buku panduan pengurusan sekolah SMKTP 2013 perlu dipatuhi. (m/s: 20-21)
 5. Guru pengawas hendaklah menghantar balik kertas jawapan ke bilik peperiksaan dan diletak di dalam kotak skrip jawapan yang disediakan mengikut tingkatan.
 6. Guru pemeriksa hendaklah mendapatkan skrip jawapan yang perlu disemak dari  kotak skrip jawapan berkenaan masing-masing.

 

 1. Tarikh akhir markah dimasuk ke dalam SAPS dan Sistem Pemarkahan Sekolah:

 

23/8/2013 
 1. Tarikh Guru tingkatan diberi ‘marksheet’ dari unit Peperiksaan:
28/8/2013
 1. Tarikh Guru Tingkatan menghantar Buku Kemajuan ke pejabat:
3/9/2013