Unit Bimbingan & Kaunseling

JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi                                           :           Pengetua

Timbalan Pengerusi                         :           Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi I                               :           Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi II                              :           Penolong Kanan Kokurikulum

Naib Pengerusi III                             :           Penolong Kanan Petang

Ketua-ketua Bidang                         :           SEMUA

Setiausaha                                        :           En. Poh Swee Poe – Mentor Mentee

Penolong Setiausaha                     :            Pn. Ainul Nadiyah bt Bohari – PRS, Warga Emas